Reset microsoft edge

Reset microsoft edge

1. Klik op de drie puntjes rechtsboven

2. Klik op instellingen

3. Klik in de linker kolom op Instellingen opnieuw instellen

4. Klik op instellingen terugzetten op de standaardwaarden

5. Klik op opnieuw instellen