Security groups maken of aanpassen

security groups maken of aanpassen

Met Security Groups kun je rechten toekennen aan folders binnen de Company Vault.
Zo is het mogelijk om per afdeling binnen de Company Vault een folder aan te maken welke alleen door de gebruikers in de groep bekeken kunnen worden.

1. Ga naar de Passportal en log in.
2. Klik in de linker kolom op Access Control gevolgd door Security Groups.
3. Klik op New Security Group
4. Type de naam in de rechter kolom
5. Klik op edit bij Assigned Users om gebruikers toe te voegen.

6. Selecteer in de linker kolom (Available) de gebruikers die in aangemaakte groep mogen.
7. Klik op de pijl naar rechts. gebruikers komen nu in de rechter kolom terecht (Assigned)
8. Klik op Assign
9. Klik op Save

Groep met gebruikers is nu aangemaakt.

Security Group wijzigen

1. Ga naar de Passportal en log in.
2. Klik in de linker kolom op Access Control gevolgd door Security Groups.
3. Klik op de drie bolletjes achter de groep
4. Klik op Edit Security Group
5. Klik op edit bij Assigned Users om gebruikers toe te voegen of te verwijderen.